ข่าว/กิจกรรม ล่าสุด

วันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2560

ประธานสภาอาจารย์ และ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ (กรรมการสภาอาจารย์) ที่ให้โอกาสเข้าร่วมทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฎิบัติมืออาชีพ

งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ"

อัลบั้มรูปภาพ

รายงานการประชุมสภาอาจารย์

ที่ วัน/เดือน/ปี รายการหัวเรื่อง ไฟล์
1 21 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ Asoooo เอกสารการประชุม
2 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
3 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
4 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
5 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
6 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
7 พุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 5/2561 (ร่าง) เอกสารการประชุม
8 19 เมษายน 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 3/2561 เอกสารการประชุม
9 11 มกราคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 1/2561 เอกสารการประชุม
10 3 มกราคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 6/2560 เอกสารการประชุม

ข้อมูลทั้งหมด 19 แถว2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>