Page Title
Page Title

Page Title


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)ปีการศึกษา 2561

          งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)ปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          แต่งตั้ง นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Page Title

Page Title

รายงานการประชุมสภาอาจารย์

ที่ วัน/เดือน/ปี รายการหัวเรื่อง ไฟล์
1 21 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ Asoooo เอกสารการประชุม
2 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
3 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
4 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
5 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
6 27 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ เอกสารการประชุม
7 พุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 5/2561 (ร่าง) เอกสารการประชุม
8 19 เมษายน 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 3/2561 เอกสารการประชุม
9 11 มกราคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 1/2561 เอกสารการประชุม
10 3 มกราคม 2561 รายงานการประชุมสภาอาจารย์ สมัยสามัญ 6/2560 เอกสารการประชุม

ข้อมูลทั้งหมด 19 แถว2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

วิสัยทัศน์ : “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ” Leading university in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations

ปรัชญา : “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

Page Title